subiecte-examene-nationale

Profesorii sunt invitați să participe la elaborarea subiectelor pentru examenele naționale din anul școlar 2013-2014.

Apelul a fost făcut de Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Cadrele didactice se pot înscrie online pe site-ul Centrului, până pe  29 septembrie.

Pentru a fi selectați, candidații trebuie să fi desfășurat, în ultimii trei ani școlari, activități de predare-învățare-evaluare, corespunzătoare ciclului de învățământ pentru care candidează, să aibă abilități practice de operare pe calculator și experiență în activități de evaluare educațională, altele decât cele de evaluare curentă la clasă.

În acest an școlar, se vor desfășura Evaluarea Națională la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a, aVIII-a, Examenul Național de Bacalaureat, Examenul național de acordare a definitivării în învățământ și Concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar.

Vrei sa comentezi?