Studenti la editura

   167 de studenți interesați de domeniul editorial au beneficiat, timp de câteva luni, de practică plătită în marile edituri din România și de consiliere profesională, totul în cadrul unui program cu finanțare europeană. Proiectul DIGIPUB – “Competențe digitale pentru piața editorială în era publicațiilor electronice”, ID 156046, a fost implementat de Asociația Editorilor din România alături de Universitatea din București și  Diastasi Training and Consulting Services.

   DIGIPUB a beneficiat de cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

   Stagiile de practică s-au desfășurat în perioada octombrie-decembrie 2015 în editurile Art, Curtea Veche Publishing, Humanitas, Humanitas Fiction, Nemira și Rao, și în compania Inteli Tech Development. În cadrul practicii, studenții și masteranzii facultăților cu profil umanist din cadrul Universității din București au primit o subvenție de 10 lei/oră, învățând, în tot acest timp, pașii concreți ai realizării, punerii pe piață și promovării unei cărți în format clasic sau electronic, luând contact cu lumea editorială și experimentând atât beneficiile, cât și responsabilitățile unui loc de muncă real.

   Alexandra Zegrean, o studentă implicată în proiect, vorbește despre utilitatea acestui stagiu de practică: “A fost o perioadă în care am realizat cât de mult contează fiecare informație și cum trebuie planificat totul. Fiind implicată în organizarea unor ateliere de lectură, am luat contact cu profesori, educatori, directori de școli, atât din București, cât și din apropierea Bucureștiului. Departamentul de PR, unde mi-am dorit să petrec o mare parte a timpului, m-a învățat o anumită etichetă și un mod de a privi fiecare provocare ca pe un nou început”. “Pentru mine, târgul de carte a fost cea mai frumoasă și utilă experiență din cadrul proiectului DIGIPUB. Am învățat mult despre munca de pregătire a cărților, mi-am dezvoltat abilitățile de relaționare, intrând mereu în contact cu oameni noi, și am înțeles cât de importantă este munca în echipă”, declară Mădălina Gabriela Manolache, stagiară la una dintre edituri.

   Proiectul generează un efect pozitiv pe termen lung, prin armonizarea studiilor teoretice universitare cu cerințele pieței muncii, contribuind astfel la creșterea șanselor viitorilor absolvenți de studii superioare în științe socio-umane din regiunea București-Ilfov de a obține un loc de muncă în domeniul în care s-au specializat. Mai multe edituri participante au anunțat angajarea unora dintre studenții participanți.

   În cadrul proiectului european DIGIPUB, tinerilor implicați le-au fost asigurate și sesiuni de consiliere profesională, de grup și individuale, în care au fost abordate subiecte precum: profilul ocupațional, luarea unor decizii pe baza informațiilor și a abilităților și competențelor proprii, tipuri de contracte de muncă, realizarea CV-urilor și a scrisorilor de intenție, corelarea profilului educațional cu ocupațiile cerute pe piața muncii, prezentarea la interviu.

   Cei mai implicați și motivați 28 de studenți și masteranzi participanți la acest proiect au beneficiat, în perioada 14-20 decembrie 2015, de o vizită de studiu în Grecia, unde au fost informați despre cerințele și așteptările pieței muncii în domeniul editorial la nivel european. În cadrul vizitei, studenții s-au putut familiariza cu modul în care diverse organizații din cadrul unei țări membre UE beneficiază de oportunitățile oferite de noile tehnologii digitale din domeniul editorial.

   Printre rezultatele proiectului cu finanțare europeană DIGIPUB s-au înregistrat următoarele cifre, depășindu-le pe cele pe care organizatorii și le-au propus:

  • 167 de persoane asistate în tranziția de la școală la viața active, contribuind la creșterea nivelului de calificare practică a studenților;
  • 163 de beneficiari ai serviciilor de consiliere în carieră, prin care s-a urmărit dezvoltarea aptitudinilor de inserție pe piața muncii;
  • 13 evenimente/sesiuni de conștientizare;
  • 19 stagii de practică pentru 167 de studenți și masteranzi ai Universității din București;
  • câte 24 de ore de consiliere de grup și câte 2 ore de consiliere individuală pentru cei 163 de studenți împărțiți în 8 grupe;
  • efectuarea, de către 28 de studenți, a unei vizite de studiu în Grecia.

   Mai multe informații despre proiect puteți găsi pe site-ul proiectului, www.digipub.ro

Vrei sa comentezi?