reguli-noi-master

Se anunță reguli noi la programele de master în anul universitar 2013-2014.

Potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern, numărul maxim al studenților care pot fi școlarizați pentru fiecare domeniu, va fi stabilit în urma evaluării externe făcute de ARACIS sau de o altă agenție de asigurare a calității, din țară sau străinătate. Aceasta trebuie să fie înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior.

Totodată, începând cu anul universitar 2013-2014, domeniile de studii universitare de master acreditate se constituie, la propunerea senatelor universitare, din programele de studii universitare de master acreditate de ARACIS până la data de 30 iunie.

Vrei sa comentezi?