clasa-pregatitoare

Statutul Elevului, document ce reglementează drepturile și obligațiile elevilor înmatriculați în instituțiile de învățământ de stat, particular sau confesional din România, a fost aprobat de Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru.

Documentul, primul de acest tip elaborat în România după 1990, se aplică începând din anul școlar 2016-2017.

Statutul a fost elaborat de Ministerul Educației în colaborare cu Consiliul Național al Elevilor și alte organizații reprezentative ale elevilor. Potrivit documentului, drepturile elevilor sunt structurate în cinci categorii: drepturi educaționale, drepturi de asociere și exprimare, drepturi sociale, recompense și alte drepturi.

Documentul prevede deopotrivă îndatoriri, interdicții și sancțiuni pentru încălcarea de către elevi, în incinta unității de învățământ, a prevederilor statutului sau a prevederilor explicite din actele normative în vigoare. Statutul are în vedere accesul liber și gratuit la educație de calitate, libertatea de expresie, dreptul de a beneficia în mod echitabil de resursele materiale și educaționale furnizate de sistemul de învățământ, onestitatea intelectuală, sprijinirea gândirii critice, respectarea demnității tuturor membrilor comunității școlare, respectiv deschiderea instituțională pentru schimbări constructive.

O versiune a documentului poate fi consultată aici.

Consiliului Național al Elevilor, Asociația Elevilor din Constanța și Asociația Elevilor din Bacău salută decizia de aprobare a Statutului Elevului 

„De multe ori se vorbește despre reformarea sistemului educațional din România, însă, din nefericire, conservatorismul școlii românești a reprezentat mereu un impediment în ceea ce privește schimbarea de fond a preuniversitarului. Consiliul Național al Elevilor pornește de la premisa că pentru a implementa reforma, trebuie reconsiderat parteneriatul elev-profesor, fapt dovedit prin aprobarea Statutului Elevului, document esențial, care își propune să readucă în vizorul educației ideea respectării legii, a demnității elevului și a dezvoltării capacității acestuia de a-și asuma un statut care îl reprezintă,” a declarat Vlad Ștefan, Președintele Consiliului Național al Elevilor.

 

Vrei sa comentezi?