Aceștia invocă faptul că, odată cu începerea noului an universitar,  majoritatea cursurilor se vor desfășura on-line, iar în acest caz, studenții de la locurile cu plată nu vor mai beneficia integral de baza materială oferită de universități.

Odată cu luna viitoare urmează să înceapă și un nou an universitar, iar în actualul context epidemic, majoritatea universităților vor pune mare accent pe cursurile on-line, prezența studenților în amfiteatre și laboratoare fiind necesară doar pentru activitățile practice. Deși se declară de acord cu necesitatea adoptării unor astfel de măsuri care să reducă pe cât posibil riscul contaminării cu noul coronavirus, reprezentanții Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) cer ca, în aceste condiții, să fie reduse taxele de școlarizare percepute studenților care au fost admiși pe locurile cu plată. Argumentele pentru această solicitare constau în faptul că, „în contextul activităţilor didactice realizate integral on-line studenţii nu mai beneficiază de baza materială oferită de universitate, începând cu serviciile bibliotecilor universitare, sălile de studiu, materiale pentru laborator şi până la bazele sportive. Totodată, se reduc considerabil costurile universităţilor, aferente cheltuielilor cu regia, cheltuielilor de întreţinere şi gospodărie”.

De asemenea, studenții cer să participe la consultări cu conducerile universităților, legate de acest subiect, consultări urmate  de informarea studenţilor cu privire la modul în care se vor diminua cheltuielile, implicit taxele de şcolarizare.

Pe de altă parte, reducerea taxelor de școlarizare se impune și ținând cont de dificultățile financiare cu care studenții și familiile acestora se confruntă, pe fondul crizei economice generate de pandemie.

„Sprijinirea acestor studenți reprezintă un punct cheie în combaterea fenomenului de abandon universitar, prezent de mult timp în spaţiul învăţământului superior şi accentuat de criza economică. Un eşec al instituţiilor de învăţământ superior de a răspunde corespunzător solicitărilor contextului pandemic în toată complexitatea sa ar determina pierderi semnificative pentru societate în ansamblul său”, a declarat Horia Şerban Onița, președintele ANOSR.

Vrei sa comentezi?