studenti

   Studenții și-au discutat prioritățile pe noul an universitar cu Ministrul delegat pentru Învățământ Superior Mihnea Costoiu.

    Printre temele de discuție abordate de studenți și Minister s-au numărat respectarea dreptului studenților la reducerea de 50% la transportul în comun în toate centrele universitare din țară, creșterea burselor sociale pentru a acoperi cheltuielile minime de cazare și masă pentru studenții proveniți din familii care nu-și permit să îi întrețină, adoptarea unei metodologii naționale care să facă eficiente centrele de consiliere și orientare în carieră din universități, adoptarea unui mecanism care să nu permită universităților abuzuri privind recunoașterea studiilor postliceale ca studii universitare sau participarea studenților în procesul de alegere a conducerii universităților.

    În urma unei analize a ANOSR care urmează să fie lansată în următoarele zile, studenții au semnalat faptul că există centre universitare unde, din cauză subvenției mici de la stat pentru transport, studenții nu mai primesc reducerea lunară de 50% la abonamentele de călătorie. Cea mai mare problemă sesizată a fost la Iași, unde studenții de la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” primesc reducerea doar o dată la câteva luni, iar la Universitatea de Medicină și Farmacie s-a ajuns la situația în care reducerea se acordă doar studenților cu medii mari. Ministrul a declarat că o creștere a subvenției de transport se află printre prioritățile sale legate de Legea Bugetului pe 2015 și va solicita o suplinire a subvenției chiar la următoarea rectificare bugetară din acest an.

    În ceea ce privește creșterea alocației către bursele sociale, studenții au atras atenția asupra valorii mici a burselor sociale din universități – care sunt în medie de 230 de lei pe lună, în ciuda prevederilor legale care specifică faptul că aceste burse ar trebui să acopere cheltuielile minime de cazare și masă calculate de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior la 575 de lei. Referitor la acest subiect, Ministerul și-a asumat depunerea de eforturi pentru găsirea unui mecanism de creștere a acestor burse, eforturi care ar trebui să se concretizeze până la finalul lunii octombrie.

    Un studiu al ANOSR a arătat faptul că centrele de consiliere și orientare în carieră din universitățile românești sunt departe de a fi funcționale și utilizate de studenți din cauza numărului mic de angajați – în medie un angajat la peste 8000 de studenți. Studenții au propus în urmă cu câteva luni, după consultări la care au participat și centrele din țară, o metodologie care să reglementeze modul de funcționare a acestor centre astfel încât să poată ajuta studenții să se apropie mai mult de nevoile și așteptările pieței muncii. De asemenea, ANOSR a propus în repetate rânduri de-a lungul timpului măsuri care să permită studenților ca pe lângă mobilitățile internaționale de care beneficiază, să poată beneficia și de mobilități interne care să le permită studiul pe o anumită perioadă de timp la o facultate similară din țară. Astfel, Ministerul și-a asumat adoptarea, în cursul lunii viitoare, a unei metodologii care să eficientizeze activitatea centrelor și a uneia care să reglementeze mobilitățile studențești și să permită organizarea de mobilități interne.

   Un aspect care a rămas fără vreun consens între studenți și Minister a fost legat de introducerea unui mecanism care să controleze modul în care studiile postliceale sunt recunoscute de universități pentru elevii postlicealelor care ulterior iau examenul de bacalaureat. ANOSR a propus demararea de proceduri pentru realizarea unui mecanism prin care să se reglementeze modul de corelare a creditelor ECVET (obținuite la postliceale) cu cele ECTS (obținute la studiile universitare), pentru a evita situațiile în care universitățile vor face abuzuri în ceea ce privește recunoașterea, dat fiind faptul că decizia recunoașterii studiilor stă în mâinile senatelor universitare. Ministerul nu a răspuns pozitiv acestei cereri, considerând că instrumentele legale actuale sunt suficiente pentru a identifica și controla aceste abuzuri, în ciuda faptului că studenții și-au arătat îngrijorarea față de responsabilitatea cu care unele universități vor trata acest proces de recunoaștere.

   De asemenea, Ministrul a promis că bugetul alocat educației va fi mai mare în anul 2015, în acord cu discuțiile anterioare purtate între studenți și Minister în urma protestului studenților din toamna trecută, asumându-și totodată că metodologia de finanțare a universităților, propusă de CNFIS încă din prima parte a anului, va fi adoptată până la finele lunii octombrie.

    Ministrul și-a reafirmat susținerea și demararea de eforturi pentru revenirea participării studenților la alegerea rectorului în procent de 25% și a informat studenții despre intenția de a introduce o linie de finanțare pentru a sprijini activitățile organizațiilor studențești.

Vrei sa comentezi?