programe-educationale

   Anul acesta Guvernul României a alocat pentru Programul de învățare pe tot parcursul vieții, Lifelong learning LLP, suma de 35.449.000 de euro. Programele care beneficiază de această finanțare sunt ERASMUS, COMENIUS și LEONARDO DA VINCI.

    Dintre toate aceste programe Erasmus pare a fi cel mai popular, atât din punctul de vedere al numărului de persoane care au aplicat până în Martie anul acesta – 2485 de studenți dornici de a experimenta Erasmus, dar și din punctul de vedere al alocării banilor.

   Nu mai puțin de 17.398.000 de Euro au fost alocați acestui program. Pentru anul universitar 2013-2014, ANPCDEFP a hotărât ca fiecare student selectat pentru o mobilitate pentru studiu să beneficieze de un grant minim de 275 Euro pe lună, asigurat din fondurile Erasmus și un minim de 325 Euro pe lună pentru plasament. În funcție de sumele alocate fiecărei universități și de politica acesteia, cuantumul de 275 (respectiv 325) Euro pe lună va putea fi mărit până la nivelurile maxime prevăzute de Comisia Europeană. Granturile se oferă lunar, pentru a acoperi costurile suplimentare.

   Programul Comenius se adresează în special elevilor, profesorilor și ONG-urilor care activează în domeniul educației. Candidaturile pentru anul 2013-2014 trebuie transmise online și prin poștă iar valoarea grantului nu va depăși 2000 de Euro pentru o mobilitate cu durata cuprinsă între 8 zile și maxim 6 săptămâni.

    Până la 800 de Euro pentru taxa de curs și transport, din localitatea de domiciliu în localitatea în care se desfășoară stagiul, și până la 1200 de Euro pentru subzistență, care include cazarea, mesele zilnice, transportul intern pe perioada desfășurării stagiului, asigurarea medicală și pregătire lingvistică.

   În cazul programului Leonardo da Vinci, cheltuielile de călătorie sunt acoperite  cu sume până la 500 de Euro pe participant pentru o mobilitate de maxim 12 săptămâni. Cheltuielile de călătorie sunt incluse în suma care acoperă atât subzistența, cât  și transportul  și cheltuielile cu viza. Proiectele presupun asocierea în parteneriat a cel puțin unei instituții/organizații eligibile din România cu cel puțin o instituție dintr-o țară participantă la Programul de Învățare pe Tot Parcursul Vieții.

     Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III) a început să se desfășoare din anul universitar 2011-2012, pentru o perioadă de 7 ani, care poate fi reînnoită automat pentru o altă perioadă de 7 ani. Pentru cei care efectuează studii universitare de licență se acordă o bursă lunară egală cu echivalentul în lei al sumei de 120 euro, aceeași sumă fiind alocată și pentru cei care efectuează studii universitare de masterat, doctorat și postdoctorale.

     Pentru cadre didactice, respectiv asistenți, lectori, conferențiari și profesori universitari, se acordă o bursă lunară în egală cu echivalentul în lei al sumei de 330 euro pentru asistenți, 360 euro pentrulectori, 390 euro pentru conferențiari și 590 euro pentru profesori.

de Raul Blaga,  raul.blaga@edu-news.ro

Vrei sa comentezi?