Sunt cărți care au creat civilizații, au inaugurat sisteme politice sau au schimbat viziunea asupra lumii pentru o mare parte din umanitate. Edu-news.ro vă prezintă TOP 10 cărți care au schimbat lumea.

    Adam Smith, Karl Marx, Charles Darwin, Aristotel, Confucius, Jean Jacques Rousseau, John Stewart Mill, Karl Marx, Friederich Engels si Herodot sunt numele autorilor acestor cărți.

 

1 Biblia

     La ora actuală se consideră că Biblia este cartea care a influențat cel mai mult istoria mondială din ultimii 2000 de ani. Bibilia a contribuit în mod decisiv la convertirea creștină a întregului Imperiu Roman. De atunci încoace, creștinismul a devenit cea mai răspândită religie din întreaga lume, cu peste 2,1 miliarde credincioși de diferite confesiuni. Biblia lui Gutengerg a fost prima carte tipărită din istorie, și tot Biblia deține și recordul de cea mai vândută carte din lume.

 

 

 

 

2. Avuția Națiunilor. Cercetare asupra naturii și cauzelor ei – Adam Smith

     În “Avuția natiunilor” denumită și “biblia liberalismului clasic”, Smith a reușit să sintetizeze cele mai importante cunoștințe acumulate până la el în domeniul economic. Dând dovadă de un înalt spirit critic și analitic, Adam Smith readuce în discuție o vastă problematică economică la a cărei soluționare și-a adus o contribuție substanțială. În acest context a făcut pași importanți în definirea mai clară a obiectului și metodei de studiu ale economiei politice determinând consacrarea ei drept una din cele mai importante științe moderne.

 

 

 

 

 

3. Capitalul. Critica Economiei Politice (vol.I), – Karl Marx

    “Capitalul” este opera fundamentală a lui Karl Marx, elaborată aproape de-a lungul întregii sale vieți. Prin această carte, Marx realizează o adevărată revoluție în economia politică, făcând o analiză cuprinzătoare a economiei capitaliste și a legilor acesteia. În Capitalul Marx a înfățișat baza economică obiectivă a antagonismului dintre proletariat și burghezie și a arătat caă rolul clasei muncitoare este de a fi constructorul societății comuniste, dând astfel socialismului științific fundamentul său teoretic.

 

 

 

 

4. Originea Speciilor – Charles Darwin

      Faimoasa operă a lui Darwin este considerată o lucrare de referință în domeniul biologiei evoluționiste. Ideea centrală a cărții afirmă că, de-a lungul  timpului, cu ajutorul procesului de selecție naturală, speciile de plante și animale evoluează în mod continuu. Cartea a fost probabil cea mai controversată lucrare scrisă vreodată, datorita faptului că la prima vedere ar contrazice flagrant toate punctele de vedere ale  religiilor cu privire la biologie. În prezent multe dintre teoriile autorului sunt intens controversate din punct de vedere filozofic, științific și religios.

 

 

 

5. Politica – Aristotel

     Aristotel a încercat prin “Politica” să traseze liniile de baza ale unei societăți ideale, ale acelei forme de guvernământ care să asigure fericirea tuturor cetățenilor și ale acelui sistem de legi care să asigure adevărul suprem. Însă pentru omul modern, ceea ce își dorea să clădească Aristotel intră în sfera utopiei.

 

 

 

 

 

 

6. Analectele – Confucius

     Analectele sunt transcrieri ale cuvintelor ș faptelor gânditorului chinez și ale discipolilor lui, precum și ale discuțiilor pe care aceștia le-au purtat. Este cea mai importantă operă a Confucianismului, un curent de gândire care continuă să aibă o influență covârșitoare asupra Chinei și Asiei de Est. Practic, această carte a fost cea care a fondat civilizația chineză.

 

 

 

 

7. Contractul Social – Jean Jacques Rousseau

    Rousseau pune și rezolva marea problemă a societății politice în raport cu dezvoltarea naturală a omului, prin realizarea unui contract între comunitatea indivizilor și suveranul căruia ei îi încredințează guvernarea lor. Contractul social indică perspectiva unei societăți perfecte, unde individul se realizează pe deplin în cadrul colectivității, chiar dacă a renunțat la unele dintre drepturile sale. O lucrare esențială pentru elevii și studenții din domeniul filozofiei și filozofiei politice.

 

 

 

 

 

8. Despre Libertate – John Stewart Mill

    Lucrarea, publicată în 1859, este baza teoretică a liberalismului economic și politic. Cele mai multe dintre teoriile sale au fost integrate în democrațiile moderne, mai ales cele privind protecția drepturilor individului. El a fost un avocat al individualismului moral și economic, clamând că individul e suveran asupra lui însuși, minții și corpului său, drept pe care-l pune în opoziție cu „tirania majorității”.

 

 

 

 

 

9. Manifestul Comunist – Karl Marx si Friederich Engels

    Această lucrare, opera a doi revoluționari germani de origine iudaică, a devenit cea mai influentă carte în plan politic din istoria umanității. “Manifestul Comunist” este cartea care a influențat în mod indirect viețile a sute de milioane de oameni, o importantă parte a acestora devenind victime ale regimurilor comuniste din propriile țări.

 

 

 

 

 

 

10. Istoriile – Herodot

     Herodot este considerat părintele istoriografiei. Istoriile sale, scrise în anul 440 PC, sunt sursa multor cunoștințe despre lumea antică, fondând istoria în cultura occidentală, adunând informații despre războiul greco-persan din secolul 5. Herodot a călătorit enorm pentru a-și documenta cercetările asupra lumii antice, chestionând personalități și culegând istorii.

Vrei sa comentezi?