În cadrul programului Erasmus, studenții, masteranzii și doctoranzii au posibilitatea de a studia și a lucra într-o altă țară europeană. Participante în program sunt toate țările UE și Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția, Turcia și Croația.

ERASMUS este disponibil tuturor studenților din țările participante, mai puțin celor aflați în primul an de studii. Studentul poate primi o bursă Erasmus din partea statului român, în valoare de aproximativ 350 de euro.

Lucruri pe care trebuie să le știi despre programul Erasmus:

1. Studenții pot participa la Erasmus începând cu anul doi de studii;

2. Nu va trebui să plătești nicio taxă universității la care alegi să studiezi în străinătate;

3. Studiile în străinătate la echivalează întocmai pe cele pe care le-ai fi urmat în România. Totuși, examenele de licență, dizertație, doctorat trebuie date în România;

4. Ai putea primi o bursă europeană pentru cheltuieli de zi cu zi și cele asociate transportului dintr-o țară în alta;

5. Dacă dorești să participi la Erasmus, secretariatul facultății este obligat să îți ofere toate informațiile necesare. De exemplu, în Universitatea București și alte universități din țară există funcția de secretar Erasmus;

6. Un student poate pleca sub egida Erasmus (fie că este bursier sau nu), doar o singură dată în viață, pe durata maximă a unui an universitar. Selecția pentru bursele Erasmus are loc la fiecare facultate în semestrul al II-lea al anului universitar, de regulă în lunile martie-aprilie;

7. Pentru a fi acceptat în program, studentul trebuie să fie integralist în ultima sesiune de examene. De asemenea, media sa trebuie să fie minimum 7.50 (pentru studenți) și minimum 8 (pentru masteranzi);

8. Studentul trebuie să promoveze un test de limbă străină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină. Unele facultăți acceptă și certificate care demonstrează cunoașterea limbii, altele cer susținerea unui test;

9. Studentul trebuie să prezinte o scrisoare de intenție și un CV într-o limbă străină. De asemenea, trebuie să prezintă o schiță de buget din care să rezulte suma de bani necesară pe durata studiile. Această sumă va fi aprobată sau nu, în cazul în care studentul pleacă cu bursă;

10. Studentului îi revine sarcina de a-și găsi singur cazare. Poți folosi rețelele CasaSwap, Erasmate sau Student Mundial pentru aceasta. Vei găsi oferte de cazare în cămine studențești din mai toate statele menționate

Vrei sa comentezi?