titlu teze de doctorat

   Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a lansat prima platformă electronică care oferă acces publicului larg la informații privind lucrările de doctorat susținute începând cu anul 2012. Platforma PhD Thesis Database reunește rezumatele tezelor de doctorat, organizate pe domenii de cercetare și cuvinte cheie. Sunt disponibile, de asemenea, informații despre conducătorul de doctorat și anul în care a fost susținută lucrarea. Conținutul platformei este în limba engleză pentru a oferi vizibilitate internațională lucrărilor de doctorat. 

   În scopul diseminării la nivel global a rezultatelor cercetării obținute în cadrul celor 11 școli doctorale ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cuprinzând 26 de domenii de cercetare, baza de date este organizată sub forma unui jurnal științific de tip open access, forma de implementare aleasă oferind cititorilor un mecanism concret de acces și consultare a rezumatelor și informații necesare citării lucrărilor de doctorat. De asemenea, în timp, conținutul va putea fi indexat în alte baze de date științifice la nivel internațional, făcând informația disponibilă unui public mai larg.

   Prof.univ.dr. Ovidiu Gabriel Iancu, unul dintre inițiatorii proiectului, actual președinte al Senatului Universității, a declarat: „Inițiativa de a publica într-o manieră centralizată, în format digital,  rezumatele tezelor de doctorat reprezintă un obiectiv important al UAIC, prin care se dorește asigurarea și susținerea accesului deschis (open access) la rezultatele cercetării finanțate din fonduri publice. Aceasta este și una dintre prioritățile Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020.”

   În momentul de față sunt disponibile 872 de rezumate ale tezelor de doctorat. La fiecare început de an calendaristic va fi lansat un nou număr al jurnalului The PhD Series of Doctoral Schools care va include rezumatele tezelor susținute public în anul precedent, dar și textele complete ale lucrărilor pentru autorii care vor dori acest lucru.

   Platforma a fost realizată, exclusiv cu resurse interne, în urma unei hotărâri din iunie 2015 a conducerii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

   Adresă portal: http://phdthesis.uaic.ro

Vrei sa comentezi?