Universitatea-de-Stiinte-Agricole-si-Medicina-Veterinara-Ion-Ionescu-de-la-Brad-Iasi

   Înscrierile la licență și master, de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) încep luni, 18 iulie 2016 și se vor finaliza pe 25 iulie 2016,  programul fiind situat între orele 8.00 – 16.00. USAMV Iași promovează, și în această vară, o ofertă atractivă care cuprinde, pe lângă oportunități de studiu la specializări căutate pe piața muncii, condiții foarte bune de cazare, masă și recreere în campusul studențesc, precum și diverse facilități pentru studenți. Absolvenții care optează pentru a deveni studenți ai USAMV Iași au la dispoziție o ofertă educațională diversă și competitivă, diplomele de absolvire fiind recunoscute în toate țările Uniunii Europene. 

   Peste 1100 de locuri, finanțate de la bugetul de stat și cu taxă, sunt scoase la concurs în cadrul a șaisprezece specializări la Facultățile de Agricultură, Horticultură, Zootehnie și Medicină Veterinară. Astfel, cei care se înscriu la Facultatea de Agricultură, pot opta pentru: Agricultură, Montanologie, Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară, Inginerie economică în agricultură, Tehnologia prelucrării produselor agricole, Protecția consumatorului și a mediului sau Biologie; la Horticultură viitorii studenți se pot specializa în Horticultură, Peisagistică sau Ingineria mediului. În cadrul Facultății de Zootehnie, viitorii studenții pot opta pentru specializările: Zootehnie, Piscicultură și acvacultură, Inginerie și management în alimentația publică și agroturism, Controlul și expertiza produselor alimentare, iar la Facultatea de Medicină Veterinară, studenții se pot înscrie la specializarea cu același nume, ce poate fi studiată în limba română sau în limba engleză.

   USAMV Iași utilizează echipamente IT performante și tehnici inovative în procesul de educație, cum ar fi și tehnologia 3D. Peste 30%  din studenți primesc burse de studiu, de merit, de performanță și sociale. La fel de important este faptul că studenții Universității beneficiază de condiții moderne de cazare în campusul studențesc, în cămine renovate și dotate cu săli de bucătărie și spălătorie, precum și de o bază sportivă completă, cu terenuri și sală de sport. De asemenea, mai trebuie menționat că pe lângă competențele profesionale dobândite, studenții au posibilități diverse de socializare în bazele proprii de practică din Iași, Vatra Dornei (Plaiul Șarului), Făcăieni și Frasin. Pe întreaga perioadă a studenției, tinerii au la dispoziție mobilitățile Erasmus +, cu finanțare europeană.

 Admiterea se face fără probe de examen, pentru toate domeniile, criteriile de admitere, după notele de la Bacalaureat, fiind: 50 % nota la Limba și literatura română și 50 % nota la o altă  probă scrisă, la alegere.  Taxa de înscriere este de 150 lei. Pentru mai multe informații privind admiterea, cei interesați pot consulta site-ul www.uaiasi.ro/admitere. Informații se pot obține și prin telefon la numerele 0232 407479, 0757011416 sau pe e-mail, la adresa admitere@uaiasi.ro.

Vrei sa comentezi?