Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) organizează primul program postuniversitar de predare-învățare-evaluare în regim online.

Programul „Resurse educaționale și digitale pentru instruire online” este dedicat formării cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și va fi lansat pe 15 iunie.

Acesta oferă participanților pregătirea necesară atât pentru utilizarea de metode didactice și pedagogice specifice în desfășurarea activităților educaționale online, cât și pentru utilizarea de instrumente digitale adecvate.

Durata programului este de 7 săptămăni, inclusiv examenul de certificare a competențelor, toate activitățile didactice desfășurându-se exclusiv online.

Absolvenții programului de studii vor obține un certificat de atestare a competențelor profesionale însoțit de suplimentul descriptiv, eliberat de Universitatea de Vest din Timișoara.

Înscrierea candidaților pentru admiterea la programul de studiu se va face online până pe 10 iunie 2020.

Obiectivele generale ale programului de studii postuniversitare sunt:

a) formarea cadrelor didactice pentru proiectarea şi realizarea activităţilor educaţionale în format e-learning,

b) dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor necesare utilizării instrumentelor şi tehnologiilor digitale în context educaţional şi

c) pregătirea cadrelor didactice pentru organizarea şi gestionarea programelor de educaţie prin e-learning în domeniile de specialitate.

Detalii privind înscrierea, organizarea şi desfăşurarea acestui program de studii postuniversitare se găsesc pe site-ul UVT.

Vrei sa comentezi?