consiliere-orientare-cariera-pentru-studenti-liceeni

   Universitățile trebuie să înființeze centre de consiliere și orientare în carieră pentru studenți și liceeni.

  Ministerul Educației a publicat în Monitorul Oficial metodologia-cadru care stabilește cum se organizează și funcționează aceste centre.

  Practic, acestea ar trebui să reducă abandonul universitar și să crească angajabilitatea studenților în domeniile de studiu absolvite. Centrele vor oferi consiliere educațională și vocațională, consiliere și evaluare psihologică, precum și consiliere în carieră.

  Conducerea centrelor de consiliere si orientare va fi asigurată de către un cadru didactic coordonator desemnat prin hotărârea senatului universitar, la propunerea consiliului de administrație.

  Baza materială trebuie să fie asigurată de către universitate, iar finanțarea se face prin bugetul consolidat al universității. Pe de altă parte, aceste centre pot atrage și fonduri nerambursabile sau se pot finanța și din alte resurse extrabugetare.

    Fiecare universitate acreditată are la dispoziție maximum 6 luni pentru a elabora propria metodologie de aplicare a acestei metodologii-cadru, care să fie aprobată de către senatul universității.

Vrei sa comentezi?